Pre viac informácií navštívte:


www.banskastiavnica.sk
www.banskastiavnica.travel


Kontakt:

Informačné centrum mesta Banská Štiavnica
Nám. sv. Trojice 6, Banská Štiavnica
tel. +421 45 694 96 53,
e-mail: ic@banskastiavnica.sk


Na projekte Príbeh Štiavnice sa podielali:


Art direction a animácie: Ing. Andrej Gašpar, Gashpar Creative
Odborné podklady: PhDr. Mikuláš Čelko, Ing. arch. Iveta Chovanová, Lubomír Lužina
Texty: Mgr. Alica Hrnčiríková, Gashpar Creative
Grafika a webová stránka: Gashpar Creative
Kresby: Ing. arch. Marcel Mészáros a Petra Mészáros, ateliér Altamika
Preklady: Mgr. Silvia Herianová a Zsuzsanna Russo - Poláková
Hlasové komentáre: Ivana Estrella, Richard Scott, Miriam Lenčová

Partneri projektu:


OOCR Región Banská Štiavnica, Slovenská agentúra životného prostredia a OZ Región Sitno