Contact:

Informačné centrum mesta Banská Štiavnica
Nám. sv. Trojice 6, Banská Štiavnica
tel. +421 45 694 96 53,
e-mail: ic@banskastiavnica.sk


Creators:


Art direction and animations: Ing. Andrej Gašpar, Gashpar Creative
Experts: PhDr. Mikuláš Čelko, Ing. arch. Iveta Chovanová, Lubomír Lužina
Text: Mgr. Alica Hrnčiríková, Gashpar Creative
Graphic and web page: Gashpar Creative
Drawings: Ing. arch. Marcel Mészáros a Petra Mészáros, ateliér Altamika
Translations: Mgr. Silvia Herianová a Zsuzsanna Russo - Poláková
VO: Ivana Estrella, Richard Scott, Miriam Lenčová